Σεμινάρια

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΣΑΣ

Έναρξη 17 Μαρτίου 2018

Ασθένειες μελισσών – βαρρόα, νοζεμίαση, σηψηγονία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σάββατο 17 Μαρτίου

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Το σεμινάριο «Ασθένειες μελισσών – βαρρόα, νοζεμίαση, σηψηγονία» σχεδιάστηκε για να δώσει θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στην αντιμετώπιση των ασθενειών των μελισσών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ώρα: 09:00 - 13:00
Διάρκεια: 3 ώρες
Γλώσσα: Ελληνική
Εκπαιδευτής: Dominique Micheletto   

Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Top