Σεμινάρια

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΣΑΣ

Έναρξη 22 Μαΐου 2018

Επιμόλυνση τροφίμων – Κανόνες Καλής Υγιεινής Πρακτικής

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22 & 23 Μαΐου

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑΔ

Το Σεμινάριο Επιμόλυνση τροφίμων - Κανόνες Καλής Υγιεινής Πρακτικής έχει σχεδιαστεί ώστε οι συμμετέχοντες στο τέλος του σεμιναρίου να  [...]

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ώρα: Τρίτη και Τεταρτη 14:00 - 18:15
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Ελληνική
Εκπαιδευτές Δρ Φρόσω Χατζηλουκά
M.F.S.T./Lead Auditor IRCA (UK), Επιστήμονας Τροφίμων
Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ευστάθιος Νικολάου
CSci, FIFST, Managing Partner Consulting Director
A&E Solutions Consultants

Έναρξη 15 Μαΐου 2018

Τεχνολογία, παραγωγική διαδικασία και μικροβιολογία παρασκευασμάτων από κιμά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 & 16 Μαΐου

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑΔ

 Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ώστε με τη συμπλήρωσή του οι  καταρτιζόμενοι να:

  • Εμπλουτίσουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες τους σε βασικά θέματα σχετικά με την τεχνολογία, παραγωγή και μικροβιολογία παρασκευασμάτων από κιμά [...]

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ώρα: Τρίτη 13:00 - 18:15 και Τετάρτη 13:00 - 18:15
Διάρκεια: 10 ώρες
Γλώσσα: Ελληνική
Εκπαιδευτής: Ανδρέας Πούρος
BSc, MSc Managing Partner
Operations Director A&E Solutions Consultants

Έναρξη 17 Μαρτίου 2018

Ασθένειες μελισσών – βαρρόα, νοζεμίαση, σηψηγονία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σάββατο 17 Μαρτίου

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Το σεμινάριο «Ασθένειες μελισσών – βαρρόα, νοζεμίαση, σηψηγονία» σχεδιάστηκε για να δώσει θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στην αντιμετώπιση των ασθενειών των μελισσών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ώρα: 09:00 - 13:00
Διάρκεια: 3 ώρες
Γλώσσα: Ελληνική
Εκπαιδευτής: Dominique Micheletto   

Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Top