Πώς διαβάζουμε τις ετικέτες τροφίμων και σε τι μας χρησιμεύουν

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 & 30 Μαΐου, 2019

Ώρα: Τετάρτη 14:00 – 18:15 και Πέμπτη 14:00 – 18:00

Διάρκεια: 8 ώρες

Γλώσσα: Ελληνική

Εκπαιδευτές: Δρ Φρόσω Χατζηλουκά

M.F.S.T./Lead Auditor IRCA (UK), Επιστήμονας Τροφίμων

Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ευστάθιος Νικολάου

CSci, FIFST, Managing Partner Consulting Director

A&E Solutions Consultants

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΠΡΟΤΥΠΑ: ISO 22000, FSSC 22000

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός της διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να μεταδώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος αποτροπής, αναγνώρισης και διαχείρισης κρίσεων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα αποτελέσουν μέλη ομάδων αντιμετώπισης κρίσεων της εταιρείας ώστε να ανταπεξέλθουν στην διαχείριση πολυσύνθετων καταστάσεων.

Η εκπαίδευση στη Διαχείριση Κρίσεων επιβάλλεται από τα σύγχρονα πακέτα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO 22000/FSSC 22000, BRC, IFS) και ελέγχεται συστηματικά κατά τις επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή μη Ελεγκτικές Αρχές και τους φορείς Πιστοποίησης. Αποτελεί προτεραιότητα που έχει άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης τροφίμων και την προετοιμασία διαχείρισης καταστάσεων βιοτρομοκρατίας στα τρόφιμα. Το σεμινάριο προσφέρει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των τροφίμων και τις νομικές απαιτήσεις.

Είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την διαχείριση τροφίμων, με σκοπό να εκπαιδευτεί στο πεδίο διαχείρισης της άμυνας των τροφίμων, τη βιοτρομοκρατία τροφίμων, την οικονομική παρακίνηση νοθείας τροφίμων, την ανάπτυξη προγράμματος αξιολόγησης και την επίβλεψη του μετριασμού τους.

Στοχεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

Να αναπτύξουν ένα πλάνο food defence για την επιχείρηση μου;
Να ενημερωθούν για παραδείγματα βιοτρομοκρατίας στην τροφική αλυσίδα;
Τι εξετάζεται στη προστασία των τροφίμων από κακόβουλες ενέργειες;
Να προσδιορίσουν και εντοπίσουν πιθανές απάτες στον τομέα των τροφίμων
Να σχεδιάσουν και αναπτύξουν μελέτη VACCP (Vulnerability Assessment and Critical Control Points) TACCP (Threat Assessment and Critical Control Points)

Να εφαρμόσουν στρατηγική για την αποφυγή έκθεσης σε δόλιες δραστηριότητες στο δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας

Να προσδιορίσουν και μετριάσουν τα τρωτά σημεία της απάτης σε τρόφιμα, συστατικά, υλικά και προϊόντα
Να εφαρμόσουν στρατηγική μετριασμού για βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη του κινδύνου απάτης σε τρόφιμα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Να εξοικειωθούν με τα διάφορα εργαλεία τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο για την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους της απάτης και βιοτρομοκρατίας.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Υπεύθυνους τμημάτων χώρων παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων

Ελεύθερους επαγγελματίες που σχετίζονται με τα τρόφιμα

Εσωτερικούς ή/και Εξωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων

Φοιτητές, ανέργους και στον οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης ΑσφάλειαςΤροφίμων

Περισσότερες πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες και κόστος συμμετοχής εδώ

Έντυπο δήλωσης συμμετοχής εδώ

Αίτηση Εργοδότη για συμμετοχή (ΑνΑΔ 6(ΠΕ)) εδώ