Βασικές αρχές για μια ορθή μελισσοκομική πρακτική

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σεμινάριο σχεδιάστηκε για να ενημερώσει μελισσοκόμους στην βασιλοτροφία και να δώσει πρακτική εξάσκηση στη βασιλοτροφία.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Μελισσοκόμους που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη βασιλοτροφία.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος που θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου και το πρακτικό μέρος η ημερομηνία του οποίου θα οριστεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την εξέλιξη της αποικίας ως προς τη δύναμη και τον πληθυσμό της.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Στόχος της βασιλοτροφίας
2. Επιλογή χαρακτηριστικών (παραγωγή, φρονιμάδα, ανθεκτικότητα στις ασθένειες, χαμηλή τάση σμηνουργίας κλπ) και τις προτεραιότητες τους
3. Μέθοδοι σταθεροποίησης και διατήρησης αυτών των χαρακτηριστικών ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε μελισσοκόμου (σύντομη επεξήγηση της γενετικής της μέλισσας)
4. Μέθοδοι παραγωγής βασιλικών κυττάρων (εμβόλιο, κυψέλη έναρξης, περάτωσης, cloake, κλπ)
5. Πως και πότε χρησιμοποιούνται τα βασιλικά κύτταρα (ετοιμασία κυψελίδων σύζευξης)
6. Η σημασία της γονιμοποίησης στην ποιότητα των βασιλισσών (παραγωγή κηφήνων και επιλογή τους) σωστή τοποθέτηση κυψελών που περιέχουν επιλεγμένους κηφήνες
7. Εισαγωγή βασιλισσών σε κυψέλες παραγωγής (διαφορετικές μέθοδοι και εποχές ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες της Κύπρου)

Στο τέλος του θεωρητικού μέρους ο κάθε εκπαιδευόμενος θα εφοδιαστεί με ένα άδειο κυψελίδιο το οποίο θα πρέπει για τους σκοπούς της πρακτικής εξάσκησης να γεμίσει με μικρή ποσότητα από δικές του μέλισσες και να το φέρει μαζί του.
Κατά την πρακτική εξάσκηση θα εισάγουμε στο κυψελίδιο ένα βασιλικό κύτταρο. Όλες οι βασίλισσες που θα φτάσουν μέχρι το στάδιο του ζευγαρώματος θα δοθούν στους εκπαιδευόμενους ως δώρο ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να αρχίσουν τη δική τους επιλογή σε μια καλή βάση.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
1. Ετοιμασία κυψέλης έναρξης, αποπεράτωσης και μέθοδος cloake και εμβόλιο
2. Μεταφορά βασιλικών κυττάρων από την κυψέλη έναρξης στην κυψέλη περάτωσης
3. Διαμοιρασμός βασιλικών κυττάρων σε κυψελίδια σύζευξης ανάλογα με την ηλικία τους.
4. Έλεγχος της γονιμοποίησης και της ποιότητας της ωοτοκίας των νέων βασιλισσών. Σήμανση βασιλισσών.
Σε κατοπινό στάδιο για όσους ενδιαφέρονται θα δώσουμε την ευκαιρία να μάθουν και να εξασκηθούν στην τεχνητή γονιμοποίηση σε ένα μελλοντικό και πολύ εξειδικευμένο σεμινάριο για το οποίο η ημερομηνία θα καθοριστεί αργότερα ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων.