Επίσκεψη Ινστιτούτου MoundMed στις 06/05/2023

Το Σάββατο, 6 Μαΐου 2023, μια ομάδα 30 ατόμων από διάφορες χώρες (μεταξύ άλλων Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία) επισκέφθηκαν το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς,  μέσω του  Ινστιτούτου MoundMed (Spring School 2023, “Sustainable and inclusive development in the face of the climate crisis”).

Αφού ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες του Κέντρου, έγινε παρουσίαση του προγράμματος Barn Owl από τον Σύνδεσμο Birdlife.