Επίσκεψη μελών του συνδέσμου ΑΜΟΠΑ στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς.

Στις 5 Νοεμβρίου μέλη του συνδέσμου ΑΜΟΠΑ, σύνδεσμος που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Γαλλίας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, επισκέφθηκαν το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς.