Στις 23/06/2022 διεξάχθηκε με επιτυχία στα γραφεία της εταιρείας Α. & Χ. Χρυσάνθου το σεμινάριο: Επιμόλυνση τροφίμων – Κανόνες Καλής Υγιεινής Πρακτικής.