Επιμόλυνση τροφίμων – Κανόνες καλής υγιεινής πρακτικής

Την 1η Ιουλίου 2022  πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Α & Χ Χρυσάνθου, στη Λεμεσό, Μονοεπιχειρησιακό Σεμινάριο με τίτλο «Επιμόλυνση τροφίμων – Κανόνες καλής υγιεινής πρακτικής». Το σεμινάριο παρουσίασε η διευθύντρια του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς, Δρ. Φρόσω Χατζηλουκά.