Μικροί Αρχαιολόγοι σε Δράση στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30 Σεπτεμβρίου, 2017

Ώρα: 10:30 12:00

To Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο Λευκωσίας φέρνει σε επαφή τα παιδιά της περιοχής
Σολέας µε τον κόσµο της αρχαίας τέχνης του πηλού.
Παναγιώτης Κυριάκου (Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ ∆ρ., Ινστιτούτο Κύπρου).
Για παιδιά ηλικίας: 7 χρονών και άνω