Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), με αριθμό πιστοποίησης Κ000511, και ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), με αριθμό πιστοποίησης D000675.

Μετά την πιστοποίηση και συμμεριζόμενες το όραμα του ζεύγους Γιώργου και Καίτης Δαυίδ, συνεχίζουμε την προσπάθεια να δημιουργήσουμε το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς, ένα πρότυπο κέντρο εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα τους νέους, που αν και αποτελούν το μέλλον του τόπου συχνά στερούνται των ευκαιριών εκείνων στον χώρο της εκπαίδευσης, που θα τους επιτρέψουν να οραματιστούν και να κτίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και για τον τόπο μας.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που προσφέρει το Εκπαιδευτικό Κέντρο, σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και να ικανοποιούν απόλυτα τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες των κατοίκων, των βιοτεχνιών και επιχειρήσεων της Ορεινής και Πεδινής περιοχής Μόρφου.

Επίσης προσφέρονται πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα (πολυεπιχειρησιακά και μονοεπιχειρησιακά) για εταιρείες και οργανισμούς που είναι προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες. Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Οι εισηγητές και οι συνεργάτες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μας από την Κύπρο και το εξωτερικό είναι άρτια καταρτισμένοι, με πολυετή εμπειρία στον τομέα τους. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένοι από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), αλλά και από άλλους Διεθνείς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Επαγγελματικά Σώματα.

Δρ. Φρόσω Χατζηλουκά, Διευθύντρια / Υπεύθυνη Κατάρτισης
Κα. Αγάθη Ζάγγουλου, Διοικητικός / Γραμματειακός Λειτουργός

Ο σκοπός της ίδρυσης του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς

Η ίδρυση του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς είναι αποτέλεσμα μίας συνολικής προσπάθειας που στηρίζεται στην αγάπη των δημιουργών του, κύριο Γιώργο και κυρία Καίτη Δαυίδ, για τον τόπο, την ιστορία και τους κατοίκους της περιοχής. Ο σκοπός της ίδρυσης του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς συνοψίζεται ως ακολούθως:
• διοργάνωση πολυεπιχειρησιακών και μονοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επαγγελματίες, σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).
• μέγιστη αξιοποίηση των προγραμμάτων που προσφέρονται από την ΑνΑΔ.
• διοργάνωση ενημερωτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων για όλους τους κατοίκους της ορεινής και πεδινής περιοχής Μόρφου, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που τους αφορούν.
• εντοπισμός και καταγραφή των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών αναγκών των κατοίκων και επιχειρηματιών/επαγγελματιών που διαμένουν ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή, μέσα από την απευθείας επικοινωνία με τους ίδιους αλλά και με τις τοπικές αρχές.
• δημιουργία βοτανικού κήπου.

Το όραμα των ιδρυτών του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς ιδρύθηκε με όραμα να προσφέρει γνώσεις και να συνεισφέρει στη διατήρηση της πλούσιας παράδοσης της περιοχής. Το μεγάλο και μακροπρόθεσμο όραμα, των ιδρυτών του Κέντρου, περιλαμβάνει διαφορετικές ενέργειες που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των πιο κάτω:

• την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της παραγωγής, τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στον τομέα παραγωγής τροφίμων, γαλακτοκομικών και άλλων παραδοσιακών προϊόντων της κυπριακής κουζίνας.
• τη διατήρηση και ανάπτυξη των συνηθειών της ορεινής και πεδινής Μόρφου, μέσα από την παρότρυνση, εκπαίδευση και απασχόληση των κατοίκων με τα συγκεκριμένα θέματα.
• τη δημιουργία μίας πολύτιμης πηγής γνώσης που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια, την αειφόρο διαχείριση της γης, τη βιοποικιλότητα και παραγωγή υγιεινών, παραδοσιακών και ασφαλών τροφίμων από τον αγρό μέχρι το τραπέζι.
• την προσφορά γνώσεων σε θέματα που ενδιαφέρουν τους κατοίκους, και ιδιαίτερα τους νέους, ώστε να προωθηθούν δραστηριότητες που βασίζονται στην τοπική παράδοση.

Οι στόχοι του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς

Από την απαρχή της ίδρυσής του, η ομάδα του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς εργάζεται συστηματικά και μεθοδικά ώστε να υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει. Οι πέντε βασικοί στόχοι του Κέντρου είναι οι πιο κάτω:

1. η ενημέρωση των μελών της τοπικής κοινωνίας σχετικά με επαγγελματικά και κοινωνικά θέματα που τους ενδιαφέρουν, προσφέροντας τους δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση.
2. η διοργάνωση ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων, σε συνεργασία με άλλους φορείς (όπως Υπουργεία, Επαγγελματικούς Φορείς και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού), σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων και την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών προς κατανάλωση τροφίμων. Παράλληλος στόχος είναι επίσης η ενημέρωση για τα διαθέσιμα σχέδια εγγραφής προϊόντων ως ΠΟΠ*, ΠΓΕ** και ΙΠΠ***, η πρόσβαση στη γη, η παραγωγή μεσαίας κλίμακας και η στρατηγική προσαρμογή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
3. η στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα στρατηγικής, ανάπτυξης και εξεύρεσης κεφαλαίων (διαρθρωτικά ταμεία, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα).
4. η δημιουργία ενημερωτικού υλικού (ενημερωτικά φυλλάδια, ιστοσελίδα και ΜΜΕ) ώστε να γνωστοποιούνται στην τοπική κοινότητα οι δραστηριότητες που διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Κέντρο και ταυτόχρονα να προωθείται η αγροτική καλλιέργεια, η παραδοσιακή γαστρονομία και τα έθιμα της πεδινής και ορεινής Μόρφου.
5. η ενημέρωση γονέων και παιδιών για την υγιεινή διατροφή, τη μεσογειακή δίαιτα και την παραδοσιακή παραγωγή τροφίμων. Ταυτόχρονος στόχος είναι και η εξοικείωση των μελών της τοπικής κοινωνίας με τον κανόνα της εποχικότητας και η γνωριμία τους με τις παραδοσιακές και γνήσιες γεύσεις της Κύπρου.

ΠΟΠ* Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
ΠΓΕ** Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
ΙΠΠ*** Ιδιότυπα Παραδοσιακά Προϊόντα

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας συνεργάζονται ενεργά σε επίπεδο εκπαιδευτικό. Το Λεβέντειο Μουσείο, το Ιστορικό Μουσείο της πρωτεύουσας και της Κύπρου γενικότερα, εγκαινιάσθηκε το 1989 με τη συνεργασία του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και του Δήμου Λευκωσίας. Μέσα από τις αξιόλογες Συλλογές του στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομίας του τόπου και αποτελεί πυρήνα πολιτισμού με μια καταξιωμένη πορεία ανάμεσα στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Μουσεία.

Βασικός στόχος του Λεβέντειου Μουσείου είναι και η Διά Βίου Μάθηση, η ανάδειξη του Μουσείου ως χώρου εμπειρίας, φορέα ουσιαστικής παιδείας και βιωματικής γνώσης. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρουν στο ευρύ κοινό δρόμους εξερεύνησης της ιστορίας και προκαλούν τους επισκέπτες να ερμηνεύσουν αντικείμενα, όψεις και πτυχές της καθημερινής ζωής της πόλης του παρελθόντος.

Στο πλαίσιο αυτό το Λεβέντειο προσφέρει ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα, τα οποία πραγματοποιούνται στους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς, μυώντας οικογένειες και παιδιά στην μακραίωνη ιστορία της Κύπρου και της περιοχής Σολέας ειδικότερα.

 

 

The A. G. Leventis Gallery represents the fulfillment of a vision. It is the embodiment of Anastasios G. Leventis’ wish to create, in his homeland, a public gallery in which the extensive art collection acquired during his lifetime can be enjoyed by his fellow countrymen, women and children. Conceived in its essence over fifty years ago, this vision is realized today by the A. G. Leventis Foundation which is proud to present, for the first time under one roof, highlights of over 400 years of European art and history: from paintings, watercolours, prints and drawings to objets d’ art and period furniture.

 

 

 

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) με αριθμό έγκρισης D000675 και ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με αριθμό έγκρισης Κ000511.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς συνεργάζεται στη διοργάνωση σεμιναρίων με τους πιο κάτω Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης οι οποίοι επίσης είναι πιστοποιημένοι από την ΑνΑΔː

  1. Δρ Φρόσω Χατζηλουκά
  2. Γιώργος Γιωργαλλάς
  3. Φάνος Παναγή
  4. Ευστάθιος Νικολάου
  5. Ανδρέας Πούρος

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς συνεργάζεται επίσης με τον Νικολά Νετιέν ειδικό εκπαιδευτή στον τομέα της ανανεώσιμης γεωργίας.

Συνεργασίες με Υπουργεία, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου, οργανώσεις, φορείς, επαγγελματικούς συνδέσμους και επιστήμονες εξειδικευμένους σε συγκεκριμένα θέματα σχετικά με το σκοπό και τους στόχους του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς  προωθούνται.

Ο χώρος μας

Διαθέτουμε το σύγχρονο πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς για διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και ενοικίαση του χώρου σε τρίτους για διεξαγωγή σεμιναρίων και συναντήσεων.

Εκπαίδευση

Ποιοί είμαστε