Η ίδρυση του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς
σκοπό έχει:

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με αριθμό πιστοποίησης Κ000511 και ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΔΕΚ) με αριθμό πιστοποίησης D000675.

Μετά την πιστοποίηση και συμμεριζόμενες το όραμα του ζεύγους Γιώργου και Καίτης Δαυίδ συνεχίζουμε την προσπάθεια να δημιουργήσουμε το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς, ένα πρότυπο κέντρο εκπαίδευσης για ολες τις ηλικίες και ιδιαίτερα τους νέους, που αν και αποτελούν το μέλλον του τόπου συχνά στερούνται των ευκαιριών εκείνων στον χώρο της εκπαίδευσης που θα τους επιτρέψουν να οραματιστούν και να κτίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ιδίους και για τον τόπο μας.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχεδιάζονται με τρόπο που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και να ικανοποιούν απόλυτα τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες των κατοίκων, των βιοτεχνιών και των επιχειρήσεων της Ορεινής και Πεδινής Περιοχής Μόρφου.

Προσφέρονται πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα (πολυεπιχειρησιακά) καθώς επίσης σε Εταιρείες και Οργανισμούς εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους (μονοεπιχειρησιακά). Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα τυγχάνουν έγκρισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Οι εισηγητές και οι συνεργάτες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μας από την Κύπρο και το Εξωτερικό είναι άρτια καταρτισμένοι, με πολυετή εμπειρία στον τομέα τους. Επιπλέον, κατέχουν πιστοποίηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) αλλά και από άλλους Διεθνείς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Επαγγελματικά Σώματα.

Δρ Φρόσω Χατζηλουκά

Διευθύντρια/Υπεύθυνη Κατάρτισης

Αγάθη Ζάγγουλου

Διοικητικός/Γραμματειακός Λειτουργός

Η ίδρυση του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς σκοπό έχει:

 • τη διοργάνωση πολυεπιχειρησιακών και μονοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επαγγελματίες, σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΑνΑΔ.
 • την αξιοποίηση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των προγραμμάτων που προσφέρονται από την ΑνΑΔ.
 • τη διοργάνωση ενημερωτικών προγραμμάτων για όλους τους κατοίκους της ορεινής και πεδινής περιοχής Μόρφου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που τους απασχολούν.
 • τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης και ενημέρωσης των επιχειρηματιών και των κατοίκων της περιοχής μέσα από την απ’ ευθείας επικοινωνία με τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες της περιοχής καθώς και με τις τοπικές αρχές.

Το όραμα του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, της παραγωγής τροφίμων, γαλακτοκομικών και άλλων προϊόντων της παραδοσιακής γαστρονομίας και συνηθειών της ορεινής και πεδινής περιοχής Μόρφου μέσα από την εκπαίδευση, έμπνευση και απασχόληση των κατοίκων.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς να αποτελέσει μια κύρια πηγή μάθησης από πρώτο χέρι, σε θέματα σχετικά με την καλλιέργεια, όπως είναι η αειφόρος διαχείριση της γης, η βιοποικιλότητα και η παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων από τον αγρό μέχρι το τραπέζι.

Να προσφέρει μάθηση και γνώση σε θέματα που ενδιαφέρουν τους κατοίκους και ιδιαίτερα τους νέους ώστε να εμπνεύσει δραστηριότητες απασχόλησης οι οποίες να βασίζονται στην παράδοση της περιοχής.

Οι Στόχοι του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς

 • Να βοηθήσει την τοπική κοινωνία (τόσο τους νέους όσο και τους ηλικιωμένους) να ενημερώνονται σε θέματα που τους ενδιαφέρουν τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
 • Σε συνεργασία με άλλους φορείς, (Υπουργεία, ΑνΑΔ, Επαγγελματικούς Φορείς) να προσφέρει μια ποικιλία εκπαιδεύσεων/σεμιναρίων (καθ’ όλο το χρόνο) σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, παραγωγής ασφαλών/υγιεινών τροφίμων και να τους βοηθήσει σε θέματα όπως σχέδια εγγραφής προϊόντων ως ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προϊόντων), ΠΓΕ(Προϊόντα Γεωγραφικής Ενδειξης) , ΙΠΠ.
 • Να ενθαρρύνει τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης και εξεύρεσης κεφαλαίων (διαρθρωτικά ταμεία, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα).
 • Να ετοιμάζει ενημερωτικό υλικό (βιβλιάρια, φυλλάδια, ιστοσελίδα κλπ) για ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με τις δραστηριότητές του.
 • Να ενημερώνει τους γονείς και τα παιδιά σε θέματα υγιεινής διατροφής, μεσογειακής δίαιτας, παραδοσιακής παραγωγής τροφίμων και να τα βοηθήσει να αντιληφθούν την εποχικότητα και να ανακαλύψουν τις γνήσιες κυπριακές παραδοσιακές γεύσεις.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας συνεργάζονται ενεργά σε επίπεδο εκπαιδευτικό. Το Λεβέντειο Μουσείο, το Ιστορικό Μουσείο της πρωτεύουσας και της Κύπρου γενικότερα, εγκαινιάσθηκε το 1989 με τη συνεργασία του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και του Δήμου Λευκωσίας. Μέσα από τις αξιόλογες Συλλογές του στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομίας του τόπου και αποτελεί πυρήνα πολιτισμού με μια καταξιωμένη πορεία ανάμεσα στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Μουσεία.

Βασικός στόχος του Λεβέντειου Μουσείου είναι και η Διά Βίου Μάθηση, η ανάδειξη του Μουσείου ως χώρου εμπειρίας, φορέα ουσιαστικής παιδείας και βιωματικής γνώσης. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρουν στο ευρύ κοινό δρόμους εξερεύνησης της ιστορίας και προκαλούν τους επισκέπτες να ερμηνεύσουν αντικείμενα, όψεις και πτυχές της καθημερινής ζωής της πόλης του παρελθόντος.

Στο πλαίσιο αυτό το Λεβέντειο προσφέρει ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα, τα οποία πραγματοποιούνται στους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς, μυώντας οικογένειες και παιδιά στην μακραίωνη ιστορία της Κύπρου και της περιοχής Σολέας ειδικότερα.

The A. G. Leventis Gallery represents the fulfillment of a vision. It is the embodiment of Anastasios G. Leventis’ wish to create, in his homeland, a public gallery in which the extensive art collection acquired during his lifetime can be enjoyed by his fellow countrymen, women and children. Conceived in its essence over fifty years ago, this vision is realized today by the A. G. Leventis Foundation which is proud to present, for the first time under one roof, highlights of over 400 years of European art and history: from paintings, watercolours, prints and drawings to objets d’ art and period furniture.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) με αριθμό έγκρισης D000675 και ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με αριθμό έγκρισης Κ000511.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς συνεργάζεται στη διοργάνωση σεμιναρίων με τους πιο κάτω Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης οι οποίοι επίσης είναι πιστοποιημένοι από την ΑνΑΔː

 1. Δρ Φρόσω Χατζηλουκά
 2. Γιώργος Γιωργαλλάς
 3. Φάνος Παναγή
 4. Ευστάθιος Νικολάου
 5. Ανδρέας Πούρος

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς συνεργάζεται επίσης με τον Νικολά Νετιέν ειδικό εκπαιδευτή στον τομέα της ανανεώσιμης γεωργίας.

Συνεργασίες με Υπουργεία, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου, οργανώσεις, φορείς, επαγγελματικούς συνδέσμους και επιστήμονες εξειδικευμένους σε συγκεκριμένα θέματα σχετικά με το σκοπό και τους στόχους του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς  προωθούνται.

Ο χώρος μας

Διαθέτουμε το σύγχρονο πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς για διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και ενοικίαση του χώρου σε τρίτους για διεξαγωγή σεμιναρίων και συναντήσεων.

Εκπαίδευση

Ποιοί είμαστε