Σεμινάρια, εκδηλώσεις & εξατομικευμένα προγράμματα | Για Εταιρίες

Σεμινάρια, εκδηλώσεις & εξατομικευμένα προγράμματα | Για Εταιρίες2022-09-23T09:08:57+00:00

Το Κέντρο Αριστείας CYENS στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς

Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή της ομάδας υπευθύνων των ερευνητικών ομάδων του Κέντρου Αριστείας CYENS

Επιμόλυνση τροφίμων – Κανόνες Καλής Υγιεινής Πρακτικής.

Στις 23/06/2022 διεξάχθηκε με επιτυχία στα γραφεία της εταιρείας Α. & Χ. Χρυσάνθου το σεμινάριο: Επιμόλυνση τροφίμων - Κανόνες Καλής Υγιεινής Πρακτικής.

Εκπαίδευση

Ποιοί είμαστε

Go to Top