Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία- Επείγοντα Περιστατικά

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο και Τάγμα Αγίου Ιωάννη (St John Association AND Brigade) οργάνωσε το σεμινάριο «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία Επείγοντα Περιστατικά (ΠΒΕ-ΕΠ)» διάρκειας 6 ωρών, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, με εκπαιδεύτρια την κα Κατερίνα Μαυρή Καμένου του Τάγματος