Το Κέντρο Αριστείας CYENS στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς

Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή της ομάδας υπευθύνων των ερευνητικών ομάδων του Κέντρου Αριστείας CYENS, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με σκοπό τη συζήτηση για τον σχεδιασμό της στρατηγικής για τις ομάδες έρευνας και την κατεύθυνση του κέντρου στα επόμενα χρόνια.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν θετικά σχόλια για τον χώρο της συνάντησης, τη φιλοξενία και το φαγητό. Η φύση αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της ομαδικότητας, του ανοικτού διαλόγου και της συζήτησης. Ο χώρος ανέφεραν ήταν ιδανικός για να περάσουμε τη μέρα μας μακριά από το γραφείο.