Υγιεινή των τροφίμων, ιχνηλασιμότητα και ανάκληση

 • Με τη συμπλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι  θα είναι σε θέση να :
  • Κατανοήσουν την σημασία της σωστής εφαρμογής των κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα

Και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την υγιεινή των τροφίμων

  • Αντιληφθούν τους λόγους που πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες ορθής υγιεινής (μικρόβια, ξένα σώματα, τροφικές δηλητηριάσεις)
  • Ενημερωθούν  για την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής που πρέπει να εφαρμόζει προσωπικά
  • Κατανοήσουν  την σημασία της σωστής ιχνηλασιμότητας και τον τρόπο σωστού χειρισμού των προϊόντων σε περίπτωση ανάκλησης
  • Κατανοήσουν  την διαδικασία που εφαρμόζει η εταιρεία σχετικά με την ιχνηλασιμότ