Υγιεινή και θρεπτική προετοιμασία φαγητών στην κουζίνα μας

Φωτογραφικό υλικό από την απογευματινή ομιλία/συζήτηση, με θέμα την υγιεινή και θρεπτική προετοιμασία φαγητών στην κουζίνα μας