Υγιεινή των τροφίμων,ιχνηλασιμότητας & ανάκληση (Ιάκωβος Φωτιάδης) .

Υγιεινή των τροφίμων, ιχνηλασιμότητα και ανάκληση Με τη συμπλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι  θα είναι σε θέση να : Κατανοήσουν την σημασία της σωστής εφαρμογής των κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα Και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την υγιεινή των τροφίμων Αντιληφθούν τους λόγους που πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες ορθής υγιεινής (μικρόβια, ξένα