Για να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς, συμπληρώστε τη φόρμα.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ζητείται η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την ενημέρωσή σας για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσάς μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποθηκεύονται με ασφάλεια, απαγορεύοντας την κοινοποίηση σε μη εξουσιοδοτούμενα άτομα και σε τρίτα μέρη, ενώ διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας και κατάργησης της εγγραφής σας από τη λίστα αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή.